اطلاعیه نهایی درمورد

پاک شدن اطلاعات

و پکیج های منقضی

 

اطلاعیه نهایی در مورد پاک شدن اطلاعات و پکیج های منقضی 

با توجه به اینکه در خبرنامه های متعددی در مورد پکیج های منقضی و مدت زمان نگهداری اطلاعات آنها صحبت شد، با اینحال این شرکت اقدام به تماس با نمایندگان عزیز نمود. در این خبرنامه از اقدام به پاک نمودن پکیج های منقضی که بیش از یکماه از انقضاء آنها می گذرد در پایان پنجشنبه یعنی 14 بهمن خبر می دهیم.
 
اطلاعات چه پکیج هایی پاک خواهد شد؟
همانطور که در خبرنامه های قبلی نیز گفته شد، با وجود اینکه این شرکت اطلاعات و پکیج ها را تا سه ماه پس از انقضاء آنها نگهداری می نمود، اما هزینه های شدید سرورینگ خصوصا به علت در اختیار گذاشتن سرورهای cdn موجب شد این شرکت در زمان نگهداری اطلاعات و پکیج های منقضی شده تجدید نظر کند و این زمان را به یکماه کاهش دهد.
این اطلاع رسانی از خبرنامه 42 آغاز شد و در خبرنامه های دیگر هم بگونه ای اطلاع رسانی  شد، با این حال با وجود اطلاع رسانی های مکرر و همینطور چندین بار تمدید مهلت ، جهت اطمینان از اطلاع رسانی کامل و همه جانبه، تیم فروش این شرکت اقدام به برقراری تماس تلفنی با نمایندگان نمود و این موضوع را مجددا متذکر شد.
در این خبرنامه از اجرایی شدن این موضوع در پایان پنجشنبه این هفته یعنی 14 بهمن خبر خواهیم داد، بنابراین اگر پکیج مشتری شما منقضی شده، حتما برای تمدید آن اقدام کنید، چرا که در تاریخ مذکور کلیه پکیج هایی که بیش از یکماه از تاریخ انقضاء شان گذشته باشد به همراه کلیه اطلاعاتشان حذف خواهند شد.
خبرنامه های مرتبط :
خبرنامه 42
خبرنامه 45