تغییرات پنل کاربران سایت
+ 
تمدید فرصت تکمیل اطلاعات پکیج
 

 

در این خبرنامه از تغییرات در گرافیک پنل کاربران سایت صحبت می کنیم و در ادامه از تمدید مهلت تکمیل اطلاعات پکیج تا 20 دیماه خبر می دهیم.

تغییرات پنل کاربران
با توجه به اینکه قسمت عضویت کاربران در وب سایت های زیادی وجود دارد و از طرفی هر روز بر تعداد وب سایتهایی که از طریق پنل با کاربران به تعامل می پردازند بیشتر می شود، بر آن شدیم تا تغییراتی را در این قسمت بوجود آوریم. اگر هم اکنون به این بخش مراجعه کنید، خواهید دید که تنها تغییرات ایجاد شده، گرافیکی هستند و موجب ایجاد یک پنل حرفه ای کاربران سایت شده است.

اما شاید بپرسید چرا چنین تغییراتی بوجود آمده است؟
در آینده نزدیک در نظر داریم ماژولهایی اضافه کنیم که بایستی کاربران عضو در  سایت با آنها در ارتباط باشند. از این رو فضای گرافیکی پنل کاربران بایستی جوابگوی این رابطه تعاملی کاربر با ماژول ها را داشته باشد و در نهایت وجود یک گرافیک حرفه ای اصل و اساس اولیه در این زمینه می باشد.
 

تمدید فرصت تکمیل اطلاعات پکیج
با توجه به اینکه آخرین زمان تکمیل اطلاعات پکیج ها تا پایان 10 دیماه بوده است، با این حال فرصت مذکور تا 20 دیماه تمدید شد. همانطور که در خبرنامه های قبل نیز گفته شد عدم تکمیل و یا عدم ارائه اطلاعات صحیح در این پکیج ها خصوصا در فرصت باقیمانده ممکن است موجب بروز مشکلاتی برای شما و صاحب وب سایت شود، از این رو خواهشمندیم در زمان باقیمانده نسبت به تکمیل اطلاعات پکیج هایی که تعیین تکلیف نشده اند، بپردازید.
در صورت نیاز به مراجعه به خبرنامه 41 از طریق لینک زیر اقدام نمایید :
خبرنامه چهل و یکم