............                    جدول مقایسه  و خرید سامانه های مدیریت پیام کوتاه................

امکانات

پایه

پیشرفته

حرفه ای

ارسال SMS به صورت تکی

ارسال SMS به صورت گروهی

ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر

ارسال SMS با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبین

ارسال SMS با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و... )

ارسال SMS های طولانی ( تا 10 صفحه )

تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی

استفاده از پیام های آماده

لیست پیام های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و فیلتر

دریافت پیام و رویت لیست پیامهای دریافت شده با امکان جستجو و فیلتر

دریافت پیام و رویت لیست پیامهای دریافت شده با امکان جستجو و فیلتر

زمانبندی و ارسال SMS اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص

Import و Export اطلاعات از طریق فایل Excel

ارسال SMS منطقه بندی و کدپستی سراسر ایران

مدیریت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندی مخاطبین)

پاسخگویی خودکار به SMS های دریافتی

ارسال SMS های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر سیستم

ارسال SMS و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیر سیستم

ارسال SMS با نام و نام خانوادگی ، پیشوند و کلمات کلیدی مورد نظر

شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب)

اضافه کردن فیلدها  نا محدود برای هر گروه دفترچه تلفن

ارسال SMS مشاغل به تفکیک رسته و شهرستان

ارسال SMS بین المللی ( به 819 اپراتور در 220 کشور)

ارسال SMS کارت ویزیت ، WAP ، نظیر  به نظیر

سیستم پاسخگوی خودکار (پاسخ هوشمند و پارامتریک به SMS های دریافت شده)

مدیریت و ارسال SMS اتوماتیک تبریک ها و سالگردها و اختاریه ها

نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه

صندوق انتقادات و پیشنهادات

برگزاری مسابقات و آزمون ها مبتنی بر SMS

(As) تعریف واحد های سازمانی ، مدیریت همکار

(A+)  خدمات وب سرویس

(A+)  مدیریت پاسخ از URL / مدیریت Remote Database

قیمت (ریال)

200.000

400.000

700.000

امکان تغییر نسخه هر پایه به  نسخه دیگر در هر زمان امکان پذیر است