هاست یکپارچه 

اگر نگران هاست با امنیت بالا هستید، بایستی در مورد هاست مورد استفاده در سایت ساز ملی CMSMELLI بگوییم که شما این امکان را خواهید داشت که همه سایت هایتان را بر روی سرور اختصاصی و با امنیت بالا میزبانی کنید.