ماژول اتصال دستی

 

 

 

این ماژول در راستای تکمیل امکان قبلی و کاهش مشکلات ناشی از دادن دسترسی ماژول های اتصال قالب، ویرایش قالب و ویرایش سورس به مشتری نهایی ایجاد شده است. حتما تابحال با این مشکل روبرو شده اید که با دادن دسترسی های ذکر شده به مشتری با مشکلاتی از قبیل پاک شدن و تغییرات ناخواسته قسمتهای مختلف وب سایت توسط مشتری روبرو شده اید، ما برای این مشکل چاره ای اندیشیدیم و ماژول اتصال دستی را ایجاد کرده ایم.

با استفاده از ماژول اتصال دستی امکان تغییر عکس، متن، فونت، رنگ، Bold یا Italic کردن و برخی دیگر از امکانات ویرایش متن برای کلیه مواردی که در ماژول اتصال قالب بصورت اتصال دستی متصل کرده اید، وجود دارد.