بهینه برای موتور جستجو

حتما شما هم به اهمیت سئو on-page و یا بعبارتی از اهمیت نحوه کدنویسی برای موتورهای جستجو آگاه هستید، اما به نظرتان چند درصد از وب سایت های طراحی شده این موارد را رعایت می کنند؟