آمارگیر حرفه ای

با استفاده از یک آمارگیر حرفه ای شما و یا مشتریان وب سایت هایتان می توانند به میزان بازدیدهای روزانه، هفتگی و ماهانه وب سایت شان پی ببرند، ببینند چه لینک هایی از وب سایت شان لینک های ورودی هستند که از طریق گوگل بیشتر پیدا می شوند و چه لینک هایی نرخ خروج بالایی دارند؟ و تمام این موارد از طریق یک آمارگیر حرفه ای ممکن است.